Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

An ninh quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Ban CHQS huyện Kiên Lương kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho cán bộ dân quân tự vệ năm 2020

(13:44 | 13/03/2020)

Ngày 12/3, tại trường bắn Tiểu đoàn BB 207, Ban CHQS huyện Kiên Lương tổ chức kiểm tra nội dung bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 cho các đồng chí DQTV, ban CHQS các xã, thị trấn và cơ quan tự vệ trên địa bàn huyện.
Tham gia đợt kiểm tra lần này, gồm các đồng chí dân quân tự vệ của ban CHQS các xã, thị trấn và cơ quan tự vệ trên địa bàn huyện. Qua thực hành bắn, các đồng chí DQTV đều nắm vững đúng các động tác, quy tắc bắn súng tiểu liên AK bài 1. Kết quả có 100% đồng chí đạt yêu cầu trong đó 70% đồng chí đạt khá giỏi.

 

anh dqtv.jpg

Các đồng chí DQTV, ban CHQS các xã, thị trấn và cơ quan tự vệ trên địa bàn huyện Kiên Lương
thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1

 


Đây là nội dung kiểm tra lớp tập huấn cán bộ DQTV năm 2020, của Ban CHQS huyện. Qua đó nâng cao kiến thức quân sự và trình độ kỹ, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ của lực lượng DQTV trong thời gian tới./.

Huỳnh An