Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

An ninh quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019

(14:29 | 30/07/2019)

    Ngày 29/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Kiên Lương phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019 cho 56 học viên là cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện… Đến dự có đồng chí Lương Hoàng Đặng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Chí Thao - Huyện ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Khai giang lop kiem tnuc QP.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019

 

 

    Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề như: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; Về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; An ninh; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp Lệnh về lực lượng dự bị động viên…

    Đây là lớp thứ 4 huyện Kiên Lương tổ chức trong năm 2019 cho các học viên thuộc đối tượng 4, qua đó nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản và vận dụng những kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức trách được giao./.

Huỳnh An