Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

An ninh quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019

(15:25 | 27/05/2019)

Sáng ngày 27/5, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Kiên Lương phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019.

Trong thời gian 4 ngày, gần 100 học viên thuộc đối tượng 4 bao gồm: Chuyên viên, viên chức các ban, ngành, đoàn thể và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; bí thư, phó bí thư chi bộ, người đứng đầu các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện và các chức danh tương đương…được tiếp thu các chuyên đề về: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới…

 

khai giang lop boi duong kien thuc QP AN DOI TUONG 4.jpg

Đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy,
Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

 


Đây là lớp thứ nhất huyện Kiên Lương tổ chức trong năm 2019 cho các học viên thuộc đối tượng 4, qua đó nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn về yêu cầu, nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua lớp bồi dưỡng cũng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân để tham gia, củng cố quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện./.

Văn Phụng