Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

An ninh quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018

(14:22 | 12/07/2018)

    Sáng ngày 10/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, cho 97 học viên là các bộ, đảng viên ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện và cơ sở. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chí Thao - Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương.

 

HINH 1_4661.jpg

Toàn cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018

 

 


    Trong thời gian 04 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các kiến thức về quốc phòng và an ninh gồm 07 chuyên đề như: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và một số nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng; An ninh quốc gia; nghĩa vụ quân sự; giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam; Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.
    Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản và vận dụng những kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức trách được giao. Đồng thời, thông qua lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh tạo sự phát triển về nhận thức kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân để tham gia cũng cố quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện./.

Huỳnh An