Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện: Tổ chức kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(14:26 | 03/10/2019)

    Sáng ngày 02/10/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND huyện. Bà Huỳnh Thu Hiển – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; bà Tăng Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp; dự kỳ họp còn có: Các vị đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.
    Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã nghe các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia thảo luận sâu sắc, cơ bản thống nhất cao với các nội dung trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua 03 nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết về miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI và Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI.

 

Screenshot_20191003-134552_Gallery.jpg

HĐND huyện: Tổ chức kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 


    Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Tăng Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, xin trân trọng ghi nhận đánh giá sự công hiến và những đóng góp tích cực của ông Ong Văn Tỷ đối với hoạt động của HĐND huyện trong thời gian qua; nay được phân công đảm trách lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, rất mong ông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND; UBND huyện theo quy chế hoạt động và các hoạt động khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
    Chủ tịch HĐND huyện xin chúc mừng Bà Lâm Thị Xinh, trúng cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng thời mong rằng đồng chí sớm tiếp cận công việc mới, phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoành thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong huyện.

Ngọc Tuấn