Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương tổ chức lễ ra quân “ Nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu” năm 2020

(16:22 | 19/11/2020)

 Ngày 18/11, Ban xây dựng Hội nông dân (HND) tỉnh phối hợp với Hội nông dân huyện Kiên Lương và UBND xã Bình an tổ chức lễ ra quân “ Nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu” năm 2020 tại ấp Hòn Trẹm, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Đến dự có bà Trần Bích Lệ - Phó ban xây dựng Hội nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Thật – Phó chủ tịch HND huyện; bà Nguyễn Thị Việt Phương – Phó trưởng phòng TN&MT huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND; các đoàn thể, ban ngành xã, lãnh đạo các ấp cùng trên 90 hội viên nông dân trên địa bàn xã tham dự.

 Với chủ đề: “Nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Tại lễ ra quân, các cán bộ chi, tổ Hội, thành viên Câu lạc bộ tổ, nhóm và hội viên, nông dân xã Bình An đã được HND huyện tuyên truyền các nội dung như: Triển khai, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường” và Chỉ thị 02-CT/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và tuyên truyền Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó trọng tâm là tuyên truyền vận động cộng đồng tham gia thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, nước thải sinh hoạt, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải làng nghề, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp…

 

Kiên Lương tổ chức lễ ra quân “ Nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ môi trường,

thích ứng với biến đổi khí hậu” năm 2020 tại ấp Hòn Trẹm, xã Bình An.

 

 Thông qua buổi lễ, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng, kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân; thay đổi hành vi, phong tục, tập quán chưa phù hợp trong sản xuất và sinh hoạt làm ảnh hưởng đến môi trường nông thôn, môi trường sống của nhân dân. Quan tâm cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân, đặc biệt là ở các đô thị, khu, cụm công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

 Sau lễ ra quân, hội viên nông dân đã ra quân làm vệ sinh khu vực bãi biển Bãi Dương, xã Bình An, huyện Kiên Lương và phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân trên địa bàn ấp Hòn Trẹm./.

Huỳnh An