TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện làm việc với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2020

(10:47 | 30/07/2020)

 Chiều ngày 28/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện Kiên Lương vừa có buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện về kết quả thực việc xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Quốc Sĩ - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Nhã Trúc - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí trong Tổ chỉ đạo huyện, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo Quyết định 834 ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang trên cơ sở sát nhập ba cơ quan là Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch huyện, Đài Truyền thanh huyện và Ban Quản lý Di tích lịch sử thắng cảnh huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước liên quan đến công chức, viên chức - Người lao động (CCVC-NLĐ); Công khai các kế hoạch, dự toán thực hiện của đơn vị; Công khai tài chính, các nguồn thu - chi, tổng số kinh phí tiết kiệm chi tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động, phát động đăng ký thi đua năm 2020.

 Hàng tháng tổ chức họp định kỳ thông qua kết quả hoạt động phong trào và nguồn thu - chi của đơn vị, xét đề nghị nâng lương kịp thời đúng quy định, niêm yết công khai quy chế dân chủ, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ tại Văn phòng Trung tâm và khu du lịch Hòn Phụ Tử, kế toán cơ quan công khai nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan trong năm do UBND huyện phân bổ và dự toán thu, chi cho tập thể CCVC-NLĐ được biết, đồng thời hàng tháng, đều có báo cáo kết quả sử dụng kinh phí để tập thể cùng kiểm tra, giám sát.

 Thủ trưởng cơ quan luôn xem xét thực hiện chế độ làm việc, hội họp, báo cáo định kỳ đúng quy định, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và CCVC-NLĐ trong cơ quan một cách rõ ràng, phù hợp và theo quy chế làm việc của cơ quan, xem xét việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đánh giá tình hình hoạt động cơ quan, trên cơ sở đó phát huy những mặt tiến bộ và khắc phục những hạn chế, tồn tại, luôn quan tâm và chịu trách nhiệm việc sử dụng có hiệu quả về kinh phí và tài sản của cơ quan. Ban Chấp hành Công đoàn không ngừng tăng cường và phát huy vai trò của tổ chức trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn đều tham gia thành viên xét nâng lương, khen thưởng, xây dựng đơn vị văn hóa đầy đủ và kịp thời.

 

Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm

với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

 

 Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, có 100% công chức, viên chức và lao động tham gia. Thông qua hội nghị, thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn đã triển khai những nội dung theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác trong năm qua và đề ra phương hướng kế nhiệm vụ thời gian tới. Báo cáo kiểm điểm về thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn và thủ trưởng cơ quan, quy chế dân chủ của đơn vị năm 2019 và thông qua kế hoạch, các quy chế thực hiện năm 2020 để cùng nhau bàn bạc, đóng góp từ đó tiếp thu ý kiến của tập thể CCVC-NLĐ vào sửa đổi điều chỉnh các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp giữa công đoàn và thủ trưởng đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

 Ngoài ra, trên cơ sở quán triệt thực hiện quy chế dân chủ, đơn vị còn triển khai trong CCVC-NLĐ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị”, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

 Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Quốc Sĩ - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tăng cường phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ hàng năm. Phát huy vai trò của đoàn thể trong thực hiện quy chế phối hợp thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị. Ngoài ra, tổ chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ đơn vị cần tham mưu tốt cho đơn vị thực hiện quy chế dân chủ đơn vị sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong việc tham gia phát biểu, đóng góp tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

 Về những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW; Kết luận số 120-KL/TW; Pháp lệnh 34; Nghị định 04/NĐ-CP; Nghị định 149/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn với thực hiện quy chế dân chủ với tuyên truyền đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công tác dân vận chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao đạo đức công vụ trong CCVC-NLĐ./. 
 

Văn Phụng