Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

(10:12 | 13/07/2020)

 Ngày 9/7, Huyện ủy Kiên Lương tổ chức tổng kết công tác Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025. Các đồng chí Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Thanh Hưởng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã về dự.

 Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở được tiến hành chủ động, bài bản, đúng quy trình, quy định. Đại hội chi, đảng bộ cơ sở đã được tổ chức theo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định; chất lượng, tiến độ đảm bảo yêu cầu đề ra. Báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của Đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước có lấy ý kiến; đã phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể của chi, đảng bộ, toàn thể đảng viên, các cơ quan, ban, ngành, cán bộ qua các thời kỳ. Chất lượng văn bản đảm bảo yêu cầu, nội dung ngắn gọn, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng chi, đảng bộ.

 Công tác nhân sự cấp ủy  được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn quy trình, phát huy dân chủ. Kịp thời nắm bắt, xử lý thấu đáo các dư luận, tình huống nảy sinh trước, trong Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, tạo được ấn tượng, niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; tạo tiền đề cho thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tại huyện Kiên Lương đã bầu được 270 đồng chí vào cấp ủy cơ sở khóa mới, tăng 19 đồng chí so nhiệm kỳ trước, trong đó có 209 đồng chí tái cử và 61 đồng chí tham gia lần đầu. Tỷ lệ cán bộ nữ, dân tộc, cán bộ trẻ đều đáp ứng theo yêu cầu, chỉ tiêu đề ra.

 

Huyện ủy Kiên Lương tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025

 

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tổ chỉ đạo Đại hội và các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trong công tác tổ chức Đại hội cơ sở , nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí nhấn mạnh, phát huy  những kết quả đạt được từ thành công của các cơ sở đảng, trong thời gian tới đề nghị các đơn vị ra sức thi đua, quyết tâm tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIII, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung quán triệt, triển khai nghị quyết đến toàn thể đảng viên, nhân dân trên địa bàn, đơn vị mình. Chú trọng làm tốt công tác cán bộ sau đại hội; công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động không để xảy ra yếu tố bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020.
 

Văn Phụng