Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương sơ kết hoạt động phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020

(09:40 | 13/07/2020)

 Ngày 9/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN xã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tranh thủ các chương trình tăng cường vốn vay cho phụ nữ. Phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ nghèo, công tác xây dựng, công tác phát triển tổ chức hội được chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội, phát triển hội viên.

 Bên cạnh đó, hướng dẫn và vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; vận động hội viên phụ nữ thu gom rác để đúng nơi quy định, gắn với tuyên truyền triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; duy trì 3 mô hình dân vận khéo, nhằm nâng lên chất lượng hoạt động, báo cáo kết quả hoạt động mô hình dân vận khéo giai đoạn 2018 – 2020, trong đó có 01 mô hình được khen thưởng.

 

Đồng chí Lâm Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (đứng giữa)

biểu dương 4 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào

thi đua hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2020

 

 Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội LHPN xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung thực hiện các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã đề ra, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chương trình phối hợp, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Triển khai thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” và Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; phát triển hội viên mới đạt chỉ tiêu. Có 100% chi hội được xếp loại đạt từ khá trở lên, mỗi chi hội xây dựng ít nhất 35% hội viên nòng cốt. Hội có ít nhất 1 mô hình (hoạt động) mới tại địa bàn.

 Dịp này, Hội LHPN xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương  biểu dương 04 cá nhân tiêu  biểu trong thực hiện các phong trào thi đua hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2020./.
 

Huỳnh An