TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

(14:33 | 12/06/2020)

Sáng ngày 12/6, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Kiên Lương tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030. Ông Lê Thanh Hưởng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 Trong giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về công tác cải cách hành chính, huyện đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản trên hàng năm thông qua việc xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC; các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, chấn chỉnh thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, UBND huyện ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện và giữa UBND cấp xã với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện.

 

Giai đoạn 2011-2020, huyện Kiên Lương cắt giảm thời gian giải quyết được 370 giờ/12 TTHC, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Trong ảnh, người dân đến liên hệ công việc tại Bộ phân Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Kiên Lương

 

 Nhờ đó, qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, công tác CCHC của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính được nâng cao. Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện; chất lượng giải quyết công vụ của đội ngũ CBCC có nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đạt ra. Tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị của huyện kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo đúng quy định; công tác cải cách TTHC của huyện được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, nhất là về công tác phối hợp trong lĩnh vực thuế, BHXH, thi đua khen thưởng, cấp phép kinh doanh, hộ tịch, cấp phép xây dựng... Cắt giảm thời gian giải quyết được 370 giờ/12 TTHC; 10 TTHC lĩnh vực hộ tịch, 02 TTHC lĩnh vực thi đua khen thưởng; 01 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; 04 thủ tục lĩnh vực xây dựng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính từ nay đến năm 2030, UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 đó là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình; đề cao trách nhiệm từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể để nâng cao chất lượng ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện chuẩn hoá bộ TTHC được tỉnh công bố, công khai, niêm yết đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1524/CT-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 Bên cạnh đó, hoàn thành việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền điện tử công vụ của địa phương đạt mức khá. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử trong công việc đạt 100%; tỷ lệ văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử tại cấp huyện đạt trên 90% và cấp xã đạt trên 80%. Áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ và xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 60%. Tỷ lệ triển khai và thực hiện thông suốt hệ thống phần mềm một cửa điện tử của các phòng, ban chuyên môn và UBND huyện (Bộ phận Một cửa) đạt 100%. Đưa vào vận hành một cửa điện tử tại 08/08 UBND các xã, thị trấn./.

Văn Phụng