Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ Tài chính – Thống kê huyện Kiên Lương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(14:14 | 09/06/2020)

Ngày 8/6, Chi bộ Tài chính – Thống kê huyện Kiên Lương tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cùng 10 đảng viên chi bộ tham dự.

 Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIII, trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhưng chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Chi ủy tích cực chủ động và tham mưu đề xuất, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên không ngừng nâng lên; từng cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo quản lý, điều hành thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ, hàng năm thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; quản lý, thực hiện quy trình, thủ tục công tác đầu tư xây dựng cơ bản, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

 Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Tài chính – Thống kê lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương những thành tích, tiến bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của chi bộ, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại và hạn chế trên từng mặt công tác, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được nêu rõ trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ qua, để khắc phục những tồn tại và hạn chế đó trong nhiệm kỳ tới, Chi ủy Chi bộ cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Chi ủy Chi bộ khóa mới lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của 02 cơ quan Phòng Tài Chính – Kế hoạch và Chi cục Thống kê huyện. Phát huy tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, điều tra tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, một trong những biện pháp cần tập trung trước tiên là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành nâng cao về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và nhiệt tình với công việc; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.

 

Đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội và chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy (đứng giữa)

 

 Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư, bầu 3 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Thị Xuân Lưu, được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Tài chính – Thống kê lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đó là: 100% cán bộ, đảng viên tiếp thu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên đăng ký thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt lệ chi bộ đạt trên 90%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%; 02 cơ quan đạt vững mạnh, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu hàng năm, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, 100% gia đình đảng viên đạt chuẩn văn hóa. Quyết tâm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn theo nghị quyết của Chi bộ đề ra đạt từ 95% trở lên, lãnh đạo công đoàn, chi đoàn đạt vững mạnh hàng năm./.

Huỳnh An