Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư huyện Kiên Lương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(11:09 | 08/06/2020)

Ngày 5/6, Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư huyện Kiên Lương tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện ủy, cùng 10/10 đảng viên chi bộ.

 

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư huyện Kiên Lương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

 Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư trong những điều kiện khó khăn chung của huyện. Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, viên chức và người lao động của cơ quan đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện được điều hành dựa trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và các quy hoạch được phê duyệt, thủ tục xây dựng cơ bản được đảm bảo, các công trình xây dựng cơ bản được chọn lọc và phát huy hiệu quả; công tác quản lý dự án, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình có nhiều chuyển biến. Các công trình xây dựng đều thực hiện theo đúng quy trình, quy định từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc dự án. Công tác đấu thầu, chỉ định thầu đảm bảo tiết kiệm đúng nguyên tắc, đề cao trách nhiệm chủ đầu tư, tư vấn giám sát, chất lượng công trình luôn được kiểm tra chặt chẽ trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

 Với những kết quả đạt được nêu trên, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những thành tích, tiến bộ đã đạt được trong thời gian qua của chi bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế trên từng mặt công tác xây dựng chi bộ, cả về nhiệm vụ chuyên môn; những tồn tại, hạn chế đó được nêu rõ trong báo cáo chính trị nhiệm kỳ qua. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí đề nghị các đảng viên phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận những nguyên nhân hạn chế và đề ra những giải pháp thiết thực để khắc phục trong nhiệm kỳ tới một số nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của huyện đảm bảo đúng quy định, kế hoạch và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của huyện. Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện xây dựng đạo đức, lối sống; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiêu biểu gương mẫu thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, đi đầu trong các phong trào do chi bộ, cơ quan phát động và giữ mối liên hệ với quần chúng nơi sinh hoạt, cư trú.

 

Đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

 

 Đại hội đã bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ, bầu 2 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Lâm Thanh Tùng, được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại biểu dự Đại hội

 

 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư huyện Kiên Lương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: Trên 90% đoàn viên và 98% trở lên đảng viên tiếp thu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên, các công trình xây dựng cơ bản đạt 95% trở lên so với kế hoạch năm. Phấn đấu hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm có 100% hộ gia đình viên chức và người lao động đạt gia đình văn hóa; cơ quan đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, lãnh đạo công đoàn đạt vững mạnh hàng năm./.

Huỳnh An