Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Kiên Lương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(10:13 | 08/06/2020)

Ngày 5/6, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Kiên Lương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến dự có đồng chí Huỳnh Thanh Nhã – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng Huyện ủy, cùng 11/11 đảng viên chi bộ.

 Nhiệm kỳ qua, chi bộ lãnh đạo đảng viên và quần chúng cơ quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên nhiều mặt đạt kết quả cao: Tổng thu hàng năm đều vượt mức kế hoạch, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT đúng quy trình, tỷ lệ tham gia BHYT tăng so với nhiệm kỳ; giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng chế độ, đúng người hưởng, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn cơ quan, đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng; kiện toàn tổ chức bộ náy cơ quan phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được tăng cường.

 

Các đại biểu dự Đại hội

 

 Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ, bầu 3 đồng chí chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Bảo hiểm xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau: Chi bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 98% trở lên đảng viên tham gia sinh hoạt lệ hàng tháng, phấn đấu có từ 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu có 100% trở lên đảng viên tiếp thu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 100% đảng viên đăng ký thực hiện có hiệu quả chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết nạp mới 01 đảng viên. Phấn đấu hàng năm 02 đoàn thể giữ vững danh hiệu vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, hàng năm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Bảo hiểm xã hội tỉnh giao./.

Huỳnh An