Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thị trấn Kiên Lương (Kiên Lương) biểu dương, khen thưởng 10 tập thể 20 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020

(17:49 | 29/05/2020)

UBND thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2015.

 Trong 5 năm, các phong trào thi đua yêu nước tại thị trấn Kiên Lương tiếp tục được phát động và triển khai thường xuyên, sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng đảng, chính quyền; Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; Xây dựng cộng đồng, tiêu biểu là: Phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau làm giàu chính đáng; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc....

 

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thị trấn Kiên Lương (Kiên Lương), lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

 

 Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng cũng được quan tâm hơn. Tiếp tục duy trì tốt một số điển hình và xuất hiện thêm nhiều điển hình tiên tiến mới đó là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, ngoài việc làm giàu cho gia đình mình mà còn tích cực đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Qua đó đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện hàng năm đều đạt ở mức cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương hàng năm đạt từ 11 đến 13%/năm, nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị trấn đến nay đạt trên 80 triệu đồng/người/năm tăng hơn 177% so với 2016.

 

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Kiên Lương tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến

 

 Tại hội nghị UBND thị trấn Kiên Lương cũng đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025 và biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực giai đoạn 2016-2020./.

Văn Phụng