Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Kiên Lương tổ chức thành công kỳ họp thứ 14

(16:01 | 29/05/2020)

Sáng ngày 29/5/2020, HĐND huyện Kiên Lương tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường). Dự kỳ họp có bà Huỳnh Thu Hiển – Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Kiên Lương; bà Tăng Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Thanh Hưởng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các ông, bà Thường trực HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và 25 vị đại biểu HĐND huyện.

 Tại kỳ họp, ông Võ Quang Phúc – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, thừa Ủy quyền Chủ tịch UBND huyện trình bày Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Kiên Lương về việc dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2021 thuộc nguồn vốn Ngân sách tỉnh. Theo đó, dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 183.718 triệu đồng bố trí 32 danh mục công trình, trong đó kế hoạch vốn năm 2021 là 73.487 triệu đồng. Đã được phân kỳ đầu tư giai đoạn 2021-2025 và phân ra làm 5 ngành, lĩnh vực: Giáo dục; Hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp; trụ sở các xã, thị trấn và lĩnh vực Giao thông nông thôn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 Tại phiên thảo luận, hầu hết các vị đại biểu đều thống nhất nội dung Tờ trình số 106/TTr-UBND của UBND huyện.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bà Tăng Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, biểu dương các vị đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao với nội dung trình kỳ họp và biểu quyết thông qua nghị quyết về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch vốn năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh.

 Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, sau kỳ họp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua.

Ngọc Tuấn