Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Hoàng Đặng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, tại Đại hội Đảng bộ xã Hòa Điền lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025

(14:51 | 29/05/2020)

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Hòa Điền nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lương Hoàng Đặng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kiên Lương đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hòa Điền cần tăng cường quản lý nhà nước về nuôi thủy sản đảm bảo theo quy hoạch, gắn với khảo sát kiến nghị quy hoạch, đầu tư hệ thống thoát nước vùng nuôi tôm công nghiệp trong nhân dân đảm bảo an toàn, không xảy ra dịch bệnh.

 Đồng chí Lương Hoàng Đặng cho biết, bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen. Đảng bộ và Nhân dân trong xã nếu biết phát huy tốt những lợi thế vốn có cho sự phát triển, thì sẽ sớm đưa xã Hòa Điền phát triển nhanh hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ huyện. Vì vậy, trong thời gian tới Đảng bộ xã cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân trong xã. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên, góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

 Song song đó, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi ủy chi bộ ấp. Tập trung đổi mới lề lối và phương pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, gắn vai trò và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu với phương châm chỉ đạo quyết liệt, đi sâu, đi sát quần chúng, nắm chắc tình hình để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung kiện toàn củng cố làm tốt công tác tập hợp phát triển đoàn, hội viên nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận, các đoàn thể nhất là chi đoàn, chi hội ở địa bàn dân cư.

 Cũng theo đồng chí Lương Hoàng Đặng, xã Hòa Điền được Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng phát triển kinh tế là nông - ngư - nghiệp; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; Thương mại - dịch vụ, phải biết khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững mà Ban Thường vụ Huyện ủy định hướng. Là xã có điều kiện thuận lợi về đường bộ và đường thủy, có một số doanh nghiệp nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn. Do vậy phải tăng cường quản lý nhà nước về nuôi thủy sản đảm bảo theo quy hoạch, gắn với khảo sát kiến nghị quy hoạch, đầu tư hệ thống thoát nước vùng nuôi tôm công nghiệp trong nhân dân đảm bảo an toàn, không xảy ra dịch bệnh. Đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ làm nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, môi trường bền vững. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển, tiếp tục giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

 

Đồng chí Lương Hoàng Đặng (đứng giữa), tặng Đại hội xã Hòa Điền bức trướng với Nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”

 

 Cùng với phát triển kinh tế, đồng chí Lương Hoàng Đặng đề nghị xã Hòa Điền tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nâng cao chất lượng các ấp văn hóa, gia đình văn hóa, xã đạt danh hiệu văn hóa. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế đạt theo quy định. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, phủ khắp nhân viên y tế cộng đồng ở các ấp. Khuyến khích và vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đường ấp, khu dân cư, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức tốt các phương án diễn tập, luyện tập, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

 Nhân dịp này, thay mặt BCH Đảng bộ huyện, đồng chí Lương Hoàng Đặng, tặng Đại hội xã Hòa Điền bức trướng với Nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”./.

 

Văn Phụng