TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(15:20 | 27/05/2020)

Sau 1 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Hoàng Thành được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 13 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiên Bình (Kiên Lương) nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Bình cũng biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, trong nhiệm kỳ duy trì diện tích lúa 2 vụ trên 23 ngàn 400 ha, năng suất bình quân từ 6,5 tấn/ha, sản lượng lương thực đạt trên 152 tấn/ năm. Phấn đấu nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt và trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Xây dựng 4 tổ hợp tác sản xuất và 3 hợp tác xã sản xuất trong nhiệm kỳ. Đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,4%, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%, nước hợp vệ sinh đạt 99%, trong đó nước sạch là 65%. Phấn đấu kết nạp 15 đảng viên mới, phát triển đoàn, hội viên đạt 75% trở lên so với đối tượng. Phấn đấu 100% tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 90% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hoặc xuất sắc, không có đoàn thể yếu kém.

 Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Kiên Bình cũng đề ra 3 khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ đó là: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao và ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất gắn với thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, phát huy thế mạnh các mô hình kinh tế tập thể nhằm giảm chi phí và tăng cao nâng suất. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phục vụ phát triển kinh tế, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chuẩn hóa cán bộ từng bước bố trí đúng chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao đạo đức công vụ./.

Văn Phụng