TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

(09:58 | 27/05/2020)

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Đảng bộ xã đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/người/năm, vượt 60% so với nghị quyết; diện tích nuôi trồng thủy sản được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, hiện có 1.700 ha, đạt trên 147% so với nghị quyết. Về xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, bằng các nguồn vốn của tỉnh, huyện và địa phương, đã đầu tư 27,314 tỷ đồng thực hiện các công trình giao thông nông thôn, trường học, trụ sở làm việc ấp và đầu tư điện, nước... Đến nay, các tuyến đường liên ấp, liên xóm được bê tông hóa đạt 100% theo tiêu chí nông thôn mới. Các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, việc làm và đào tạo nghề đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo 3,72%, đến nay theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,81%, cận nghèo là 5,3%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trạm y tế được quan tâm đầu tư; đội ngũ y, bác sỹ được bố trí đầy đủ đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sức khỏe cho nhân dân, 100% ấp đều có nhân viên y tế cộng đồng.

 Đồng chí Ngô Văn Lũ - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương cho biết: “Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ quan tâm thực hiện, tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân. Tập trung thực hiện tốt việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai, quán triệt, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; đặc biệt là cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, thường xuyên sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy cho phù hợp. Lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trên cơ sở bước đầu Đảng ủy nhận diện 5 biểu hiện yếu kém trong toàn Đảng bộ, đến nay cơ bản đã được khắc phục, từ đó có tác dụng ngăn ngừa tiêu cực, sai phạm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã tổ chức học tập nghiêm túc các chuyên đề hàng năm. Qua đó, có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: kinh tế tiếp tục phát triển; cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chính trị, giữ vững quan điểm lập trường, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí; gương mẫu, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”.

 Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên có nhiều tiến bộ; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Cấp ủy thường xuyên xây dựng kế hoạch mẫu, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch chuyên đề tổ chức sinh hoạt theo định kỳ hàng quý; một số chuyên đề sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua chủ yếu về lãnh đạo công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó, cấp ủy được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt 98%. Hiện có 12 chi bộ trực thuộc, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2015 chiếm 46,15%, đến nay đạt 100%. Thực hiện chủ trương “nhất thể hoá” Bí thư đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện tại xã Dương Hòa được tiến hành khá thuận lợi có sự đồng tình thống nhất cao. Từ đó, đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, giúp cấp ủy trực tiếp nhận các thông tin về việc điều hành của Ủy ban nhân dân xã được kịp thời, tạo điều kiện để tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, từng bước khắc phục hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa cán bộ Ủy ban nhân dân xã với cán bộ khối đảng, đoàn thể xã.

 

Công nhân đang thu hoạch tôm nuôi tại ấp Tà Xăng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

 

 Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Dương Hòa tiếp tục duy trì phương thức khai thác, đánh bắt thích hợp và làm tốt công tác bảo vệ ngư trường, nguồn lợi thủy sản; phấn đấu hàng năm sản lượng khai thác, đánh bắt đạt 4.750 tấn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi hình thức từ nuôi tôm quảng canh sang nuôi công nghiệp, nhất là nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao; tăng cường vận động Nhân dân phát triển trồng rau màu ở những nơi có điều kiện. Giữ ổn định diện tích cây tiêu 65.000 bụi; đồng thời, hàng năm trồng từ 2.000 cây phân tán trở lên. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2025, hoàn chỉnh quy hoạch nuôi trồng ven biển; phát huy lợi thế về vị trí, địa lý, cảnh quan thiên nhiên, xây dựng và phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh trên địa bàn xã. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân về biến đổi khí hậu, thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nâng lên phường vào năm 2025./.

Thủy Tiên - Huỳnh An