Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Đưa xã Dương Hòa phát triển nhanh hơn nữa, xứng đáng thành phường khi huyện nâng lên thị xã

(14:05 | 26/05/2020)

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Dương Hòa (Kiên Lương) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiên Lương đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân trong xã cần phát huy tốt hơn nữa những lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế là xã ven biển, sớm đưa xã Dương Hòa phát triển nhanh hơn nữa, xứng đáng trở thành phường khi huyện nâng lên thị xã.

 Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tăng Thu Hằng đề nghị xã Dương Hòa tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo định hướng nông - ngư nghiệp; thương mại - dịch vụ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng. Trong đó, ưu tiên phát triển nuôi tôm công nghiệp, khai thác thủy sản và du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nuôi trồng, khai thác thủy sản theo quy hoạch, đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ làm nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Phát triển các sản phẩm phục vụ du lịch như cây ăn trái, sản phẩm thủy sản theo hướng an toàn, chất lượng, giữ vững thương hiệu Hồ Tiêu Kiên Lương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển, xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, phấn đấu thành phường khi huyện nâng lên thị xã.

 

Đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dương Hòa, Bức trướng với nội dung Đại hội xã Dương Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 “Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương”.

 

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tăng Thu Hằng, cho biết, xã Dương Hòa cần kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo phương châm kết hợp nhà trường - gia đình - xã hội, trong đó xem trọng vai trò nhà trường. Tập trung đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng lên chất lượng danh hiệu “văn hóa” ở các ấp, gia đình. Tiếp tục khuyến khích xã hội hóa các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, giáo dục, y tế...

 Cùng với đó, tiếp tục quan tâm công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đề xuất giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề an ninh trên biển, khiếu nại, tố cáo ngay tại địa bàn, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đa dạng hóa các mô hình, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

 Đối với công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tăng Thu Hằng đề nghị Đảng bộ xã Dương Hòa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ ấp, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệ cho sự phát triển của địa phương.

 Dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng Đại hội Đảng bộ xã Dương Hòa, Bức trướng với nội dung Đại hội xã Dương Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 “Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương”./.

Văn Phụng