Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Mặt trận Tổ quốc xã Dương Hòa (Kiên Lương): Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(15:17 | 25/05/2020)

Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xã Dương Hòa luôn được đẩy mạnh, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, mọi tầng lớp nhân dân, mọi nguồn lực xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

 Đồng chí Tạ Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xã Dương Hòa (Kiên Lương), cho biết, để thực hiện thành công cuộc vận động này, vai trò của người dân là rất quan trọng, nhất là sự đồng thuận, chung tay cùng với địa phương thực hiện những phần việc cụ thể. Chính vì vậy, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Dương Hòa đã cùng với ban vận động xã thường xuyên tham mưu đề xuất, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng ban hành các văn bản nghị quyết, chương trình, kế hoạch; trong đó chú trọng đến việc đưa các nội dung, các tiêu chí thực hiện của cuộc vận động vào nghị quyết, chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc xã luôn kịp thời củng cố kiện toàn ban chỉ đạo, ban vận động và chủ động họp, bàn, xây dựng kế hoạch đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.

 Song song đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc vận động, đặc biệt là giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Vận động mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, thực hiện tốt quy ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan. Vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thu gom rác để đúng nơi quy định, xử lý nước thải, trồng cây xanh; không lấn chiếm lòng lề đường; duy trì các hoạt động giữ vệ sinh làm sạch đẹp khang trang đường làng, ngõ xóm.

 Qua thực hiện các cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng khu dân cư. Cùng với sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền xã, thông qua các chương trình giảm nghèo giúp đỡ về vốn cho 1.306 lượt hộ vay với số tiền là 22 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, mở các lớp dạy nghề nông thôn như: kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, may dân dụng và giới thiệu việc làm... đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động trên địa bàn xã, góp phần cải thiện cuộc sống.
Ngoài ra, MTTQ xã Dương Hòa còn phối hợp cùng các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong nhiệm kỳ đã vận động được trên 237 triệu đồng, cất mới 18 căn và sửa chữa 02 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

 

Tuyến đường Hòn Heo được nhân dân đồng lòng làm cột cờ treo vào những dịp lễ, tết tạo cảnh quan sạch đẹp

 

 Cũng theo đồng chí Tạ Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Hòa (Kiên Lương), để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, cách làm của xã là mọi công trình điều được Đảng bộ, Ban Thường trực bàn bạc trực tiếp với dân để mọi người cùng nhau thực hiện. Vận động nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước, qua giám sát góp phần xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, gắn bó mặt thiết với Nhân dân nhằm kịp thời phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của Nhân dân để cấp trên giải quyết.

 Từ cách làm này, một số mô hình được sự đồng thuận rất lớn của người dân trong triển khai thực hiện và đã phát huy được hiệu quả. Trong đó, điển hình như: Mô hình làm cột cờ đạt 100% đối với ấp Hòn Heo và các ấp còn lại đạt trên 85%, treo ảnh Bác Hồ đạt 100% trên địa bàn 03 ấp, vận động nhân dân lắp đặt được 8 bóng đèn thấp sáng thôn lộ với chiều dài gần 400m, vận động nhân dân hiến đất xây dựng lộ giao thông nông thôn và bắt cây cầu Núi Mây, trị giá hơn 300 triệu đồng… Ngoài ra còn vận động nhân dân tự sửa chữa và cất mới nhà ở, xây dựng mới các công trình nước sạch vệ sinh môi trường đảm bảo theo tiêu chuẩn.

 Với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương trong thời gian qua khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra./.

Văn Phụng