Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Kiên Lương Giang Thanh Khoa tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Kiên Lương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

(14:44 | 25/05/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Kiên Lương nhiệm kỳ 2020-2025 cần phải xác định đúng lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và khả năng huy động nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế đó...”, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Kiên Lương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đồng chí Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết, trong thiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó nhăn, phức tạp; nhưng với sự quyết tâm, nổ lực không ngừng của Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; hộ nghèo giảm, các chính sách an sinh xã hội được tổ chức thực hiện bảo đảm kịp thời. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh. Những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ thị trấn trong nhiệm kỳ qua đồng chí Giang Thanh Khoa cho biết đó là rất đáng phấn khởi, đã góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.

 Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thuận lợi do thành quả của những năm trước để lại, Bí thư Huyện ủy Giang Thanh Khoa đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên thị trấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cấp mình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đảng bộ thị trấn cần phải nghiên cứu, điều chỉnh và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu của các kế hoạch chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cho phù hợp với điều kiện về tiềm năng, thế mạnh của địa bàn thị trấn. Đặc biệt chúng ta cần phải xác định đúng lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và khả năng huy động nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế đó; đặc biệt là nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên để quán triệt và vận dụng có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy cấp trên vào điều kiện cụ thể của địa phương mình.

 Trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế từ nay đến năm 2025. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ. Tập trung mở rộng thị trường, khuyến khích phát triển thương mại kết hợp du lịch, thực hiện tốt hợp đồng giữa người sản xuất với các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ. Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và văn minh thương mại, dịch vụ thông qua việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, mở lớp đào tạo,… đồng thời tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đặc biệt thường xuyên quan tâm chỉnh trang đô thị để thị trấn nâng lên thành phường, góp phần nâng huyện Kiên Lương lên thị xã trong thời gian tới.

 

Bí thư Huyện ủy Kiên Lương Giang Thanh Khoa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Kiên Lương lần thứ XIV

 

 Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện hiệu quả sự nghiệp giáo dục - đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Có giải pháp phù hợp hơn nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn tập trung giải quyết việc làm để làm tốt hơn công tác giảm nghèo. Hướng dẫn cho nhân dân sản xuất kinh doanh theo khả năng điều kiện từng hộ gia đình và nghiên cứu xây dựng những dự án nhỏ, tranh thủ nguồn vốn ưu đãi để giúp nhân dân cải tạo vườn tạp, chăn nuôi, mua bán nhỏ, chuyển đổi nghề phù hợp. Tranh thủ các nguồn lực để tạo điều kiện làm tốt hơn công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng xã hội. Quan tâm phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, coi trọng công tác y tế dự phòng và công tác điều trị. Có giải pháp thích hợp nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn bức trướng có nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển”.

 

 Để ghi nhận những thành tích, kết quả của Đảng bộ thị trấn Kiên Lương trong nhiệm kỳ qua và định hướng phương châm hành động của Đảng bộ thị trấn trong nhiệm kỳ tới, tại đại hội thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn bức trướng có nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển”./.

Văn Phụng