Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Bế mạc Đại hội Đảng bộ xã Hòn Nghệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(14:24 | 25/05/2020)

Sau một ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòn Nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Đại hội Đảng bộ xã Hòn Nghệ cũng đã biểu quyết đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với những chỉ tiêu quan trọng cần thực hiện trong 5 năm tới đó là: Phấn đấu trong nhiệm kết nạp cả nhiệm kỳ 15 đảng viên mới; 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Khai thác thủy sản trong cả nhiệm kỳ đạt 18.000 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 1.850 tấn. Duy trì 1.200 lồng bè nuôi cá. Phấn đấu nâng chất xã nông thôn mới, đến năm 2024 đạt xã nông thôn mới nâng cao. Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 99%, trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 95%, 100% hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đến năm 2025 giảm còn dưới 1%./.

Văn Phụng