Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Hòn Nghệ cần có quy hoạch, kế hoạch phát triển các loại hình du lịch biển kết hợp nghĩ dưỡng

(14:20 | 25/05/2020)

“Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòn Nghện nhiệm kỳ 2020-2025 cần có kế hoạch phát triển các loại hình du lịch biển, du lịch tâm linh kết hợp nghĩ dưỡng, đồng thời quản lý tốt và phát huy giá trị các di tích, văn hóa, danh lam thắng cảng của địa phương...’’, là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy tại Đại hội Đảng bộ xã Hòn Nghệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của cả nước nói chung và xã Hòn Nghệ nói riêng, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Đảng bộ và Nhân dân xã Hòn Nghệ đã có nhiều cố gắng, nổ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện đạt kết quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX đề ra như trong báo cáo chính trị đã nêu, nổi bật là: Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra đều thực hiện đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao và một số mặt tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước. Kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá; nghề nuôi cá lồng bè và đánh bắt hải sản phát triển mạnh, kinh tế tập thể từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả như: Kinh doanh tạp hóa, ăn uống, ngư lưới cụ, phụ kiện máy, tàu bán nhiên liệu lưu động trên biển; cơ sở cơ khí, sửa máy, ụ sửa tàu, hãng nước đá...

 

Đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Hòn Nghệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 Bên cạnh những thành tích, tiến bộ đạt được, đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ, trong đó nổi lên một số khuyết điểm, hạn chế cần quan tâm đó là phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của xã, chủ yếu dựa vào đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản với quy mô vừa và nhỏ thiếu bền vững; chất lượng hoạt động của kinh tế hợp tác chưa đáp ứng yêu cầu; du lịch chưa thu hút được các nhà đầu tư. Ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân chưa cao; bộ mặt nông thôn thay đổi chưa nhiều...

 Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Hòn Nghệ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc. Tập trung đổi mới lề lối và phương pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, gắn vai trò và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu với phương châm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, nắm chắc tình hình để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của địa phương đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quan tâm công tác tự kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên.

 Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Quan tâm xây dựng, phát triển kinh tế tập thể trên các lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên doanh, liên kết đảm bảo đầu ra sản phẩm cá lồng bè, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đồng thời, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng mô hình tổ nhân dân tự quản không tội phạm và tệ nạn xã hội; phát động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác, cảm hóa, giáo dục tội phạm, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư, nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

 Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tặng Đại hội Đảng bộ xã Hòn Nghệ bức trướng có nội dung “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới”./.

Văn Phụng