Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đồng chí Đường Hữu Lý, được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy tại Đại hội Đảng bộ xã Bình An (Kiên Lương) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(14:08 | 22/05/2020)

Sau hơn một ngày tiến hành Đại hội trên tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ xã Bình An, huyện Kiên Lương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Đồng chí Đường Hữu Lý, được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025; 2 đồng chí Trần Văn Phước và Nguyễn Văn Tèo được Đại hội bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, bầu 13 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội

 

 Đại hội cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những nội dung phấn đấu trong nhiệm kỳ như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp; thương mại - dịch vụ, trong đó: Tỷ trọng nông nghiệp, nuôi trồng chiếm 83%, thương mại - dịch vụ chiếm 14% và công nghiệp - xây dựng chiếm 03%. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng/ năm trở lên. Xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới hoàn chỉnh các tuyến đường các ấp trong xã.

 

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 Trong nhiệm kỳ, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2,38%. Phấn đấu giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt lệ chi bộ bình quân đạt 98% trở lên, hằng năm có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 70% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ trung bình.

 

Đại hội Đảng bộ xã Bình An (Kiên Lương) trong ngày 22/5

 

 Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Bình An cũng xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ trên các lĩnh vực về: Xây dựng kết cấu hạ tầng; về đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng công vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Văn Phụng