Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Hòn Nghệ nhiệm kỳ 2015-2020 tất cả 12/12 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt so nghị quyết đề ra

(10:43 | 22/05/2020)

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòn Nghệ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, tất cả 12/12 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với nghị quyết đại hội. Kinh tế xã tiếp tục phát triển ổn định, thương mại dịch vụ có chuyển biến khá. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh tình hình chung có những thuận lợi cơ bản, được sự quan tâm theo dõi lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp hỗ trợ các phòng ban cấp huyện. Cùng với đó đảng bộ luôn phát huy, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên cơ bản các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra đều đạt và vượt, kinh tế xã tiếp tục phát triển khá, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được tăng cường củng cố, phát huy được nhiều nguồn lực để xây dựng và được công nhận xã nông thôn mới.

 Đặc biệt, tiềm năng, thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, du lịch tiếp tục được xã Hòn Nghệ phát huy tốt hơn. Trong đó, nuôi cá lồng bè vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn, chi phối toàn bộ kinh tế nên được quan tâm tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, vốn, khoa học kỹ thuật, từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường cục bộ, đa dạng loài nuôi. Hiện toàn xã có 1.200 lồng bè, tăng 400 lồng so với đầu nhiệm kỳ, sản lượng đạt 1.736 tấn, đạt 144,6% và vượt 44,6% so với nghị quyết. Về khai thác, toàn xã có 140 phương tiện với tổng công suất 8.794CV, sản lượng khai thác đạt 16.840 tấn, đạt hơn 112%, vượt 12% so với chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng, vượt 53% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 Trong nhiệm kỳ, xã đã tranh thủ với huyện, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các công trình lớn góp phần tạo đà phát triển nhanh của xã, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, việc giảng dạy, học tập và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, cũng như nơi làm việc của các cơ quan nhà nước. Mạng lưới bưu chính viễn thông luôn được đầu tư phát triển, đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của Nhân dân và phục vụ cho hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Xã hoàn thành và được công nhận xã nông thôn mới, so với nghị quyết nhiệm kỳ hoàn thành trước 01 năm.

 Bên cạnh đó, giáo dục và đào tạo được tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Hằng năm, công tác huy động học sinh đến trường đạt chỉ tiêu nghị quyết, tăng so nhiệm kỳ trước, kết quả khối mầm non, khối tiểu học đều đạt 100% nghị quyết và khối trung học cơ sở đạt trên 98% nghị quyết. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư bổ sung; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 1/2 ấp có nhân viên y tế, đáp ứng tốt nhu cầu khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo gắn với thực hiện các chính sách; cùng với phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn tín dụng thông qua hoạt động ủy thác các đoàn thể đầu tư cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế,... góp phần giảm nghèo bền vững.

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tiềm năng, thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, du lịch tiếp tục được xã Hòn Nghệ phát huy tốt hơn. Trong đó, nuôi cá lồng bè vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của xã với tổng sản lượng đạt 1.736 tấn. Trong ảnh, ngư dân xã đảo Hòn Nghệ (Kiên Lương) chăm sóc cá nuôi bằng lồng bè

 

 Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động có sự chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn và hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện khá tốt.

 Đạt được những kết quả trên, ngoài được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và kịp thời của Huyện ủy, UBND Huyện, sự quan tâm giúp đỡ và phối hợp của các ngành chức năng của huyện còn có sự đoàn kết thống nhất và tập trung lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cùng với tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của mặt trận, các đoàn thể và sự đồng thuận, tin tưởng, tích cực tham gia hưởng ứng của nhân dân vào các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Đây cũng chính là tiền đề, là điều kiện để xã đảo Hòn Nghệ tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn nữa trong nhiệm kỳ tiếp theo./.

Văn Phụng