Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Bí thư Huyện ủy Giang Thanh Khoa, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình An thống nhất, nỗ lực phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy xã Bình An phát triển nhanh, xứng đáng trở thành phường khi huyện nâng lên thị xã

(10:20 | 22/05/2020)

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Bình An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương đề nghị, trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn xã cần thống nhất, nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy xã Bình An phát triển nhanh hơn nữa, xứng đáng trở thành phường khi huyện nâng lên thành thị xã.

 Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã Bình An nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Huyện ủy Giang Thanh Khoa cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và Nhân dân xã Bình An đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt nghị quyết đề ra, kinh tế phát triển khá, chuyển dịch các ngành phát triển đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người nâng lên 57 triệu đồng/người/năm.

 Các vấn đề về văn hóa - xã hội được quan tâm giải quyết có hiệu quả, nhất là giáo dục - đào tạo, y tế, chăm lo gia đình chính sách, giải quyết việc làm, giảm nghèo... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng lên. Xã giữ vững xã nông thôn mới.

 Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương Giang Thanh Khoa, đề nghị Đảng bộ xã Bình An cần tiếp tục nỗ lực phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ cộng nghiệp và nông lâm - ngư nghiệp. Nâng cao chất lượng, thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương để phục vụ khách tham quan du lịch và cần có quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, nghĩ dưỡng...

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Giang Thanh Khoa (bìa phải)  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương tặng Đảng bộ xã Bình An Bức trướng với nội dung “Đại hội Đảng bộ xã Bình An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển

 

 Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương Giang Thanh Khoa đề nghị xã Bình An cần kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững.

 Bên cạnh đó, đồng chí Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương đề nghị Đảng bộ xã Bình An tiếp tục tăng cường công tác dân vận trong hệ thống chính trị, chú trọng công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiên Lương tặng Đảng bộ xã Bình An Bức trướng với nội dung “Đại hội Đảng bộ xã Bình An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”.

Văn Phụng