Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Xã Bình An, huyện Kiên Lương địa phương năng động, phát triển

(10:04 | 22/05/2020)

Ngày 21 và 22-5, Đảng bộ xã Bình An, huyện Kiên Lương tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

 Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình An, huyện Kiên Lương đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường; năng lực quản lý, điều hành của UBND xã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Con đường vào trung tâm xã Bình An được đầu tư, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần và sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

 Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Bình An bộ đã bám sát nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá; cơ cấu một số ngành kinh tế chủ yếu chuyển dịch đúng hướng, hoạt động thương mại - dịch vụ khá sôi nổi; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở năm đầu nhiệm kỳ. Vai trò lãnh đạo, chất lượng hoạt động của Đảng ủy, chi bộ được củng cố, tăng cường. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân được nâng lên rõ rệt, đảm bảo đúng Luật Chính quyền địa phương; làm tốt vai trò đại diện cho nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân ngày càng tăng cường hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục nâng lên, đơn giản hóa nhiều thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những tình huống phức tạp. Đồng chí Đường Hữu Lý - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình An, huyện Kiên Lương, cho biết: “Trong bối cảnh còn khó khăn, thách thức nhưng được quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự hỗ trợ tích cực của ban, ngành, đoàn thể huyện, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình An đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đặc biệt, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá đạt kết quả quan trọng, tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội của xã”.

 

Công nhân Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên đang xuất hàng cho khách.

 

 Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Bình An đặt ra một nhóm chỉ tiêu lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Sau 5 năm, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn dân, xã đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, phát triển kinh tế biển được xã quan tâm thực hiện; xã Bình An có bờ biển dài 16 km, phía tây nam có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, nuôi trồng cũng như khai thác đánh bắt và chế biến thủy hải sản. Với tiềm năng to lớn về mặt nước và đa dạng các hình thức nuôi trồng thủy hải sản, trong thời gian qua xã đã quy hoạch nuôi trồng thủy sản với các vùng sinh thái khác nhau, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn. Nạo vét kênh mương, vùng nuôi tôm công nghiệp, thực hiện chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư các doanh nghiệp, thực hiện tốt các chủ trương cho thuê mặt nước.

 

Con đường vào trung tâm xã Bình An được đầu tư, nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần và sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

 Bên cạnh đó, Đảng bộ xác định đầu tư hệ thống xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng của xã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay toàn xã có 12km đường trục xã và 7 km đường liên xã được nhựa hóa, đạt 100%; có 15km đường trục nông thôn được bê tông; giai đoạn năm 2015 - 2020 được huyện quan tâm đầu tư mới 6,7 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí thực hiện 8,74 tỷ đồng. Qua đó tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa... “Con đường từ huyện đến xã Bình An được đầu tư mở rộng thuận lợi cho người dân đi lại, giao lưu hàng hóa, giúp những hộ kinh doanh như chúng tôi được thuận lợi hơn”, bà Lê Thị Út ngụ xã Bình An nói.

 Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin rằng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình An sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích tốt hơn, toàn diện hơn, tất cả vì mục tiêu “Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển”, góp phần xây dựng trở thành một địa phương năng động, phát triển./.

Thủy Tiên - Huỳnh An