Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Bình An hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(15:50 | 19/05/2020)

Đảng bộ xã Bình An, được Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương chọn là đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội điểm đã cơ bản được hoàn tất. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình An tiến hành khai mạc vào ngày 21/5/2020.

 Đồng chí Đường Hữu Lý - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện về chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, Đảng ủy xã Bình An đã tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong toàn đảng bộ nội dung chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, Đảng ủy xã đã thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban cùng các tổ giúp việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tiến hành khảo sát và tổ chức tổng kết các chuyên đề về kinh tế - văn hóa xã hội, xây dựng đảng... Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý của đảng viên trong đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lão thành cách mạng đang sinh sống trên địa bàn xã.

 

Đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xã Bình An (Kiên Lương) chuẩn bị hoàn tất. Trong ảnh, cán bộ văn hóa - thông tin xã treo cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng đại hội

 

 Về công tác nhân sự khóa tới, đồng chí Đường Hữu Lý - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình An, huyện Kiên Lương, cho biết, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới được Đảng bộ xã Bình An lực chọn đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Chính vì vậy, nhằm thực hiện tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng như chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về thí điểm chủ trương bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Đảng ủy xã đã xây dựng quy trình “5 bước” trong việc lựa chọn, xây dựng nhân dân khóa mới cũng như nhân sự Ban Thường vụ, nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới trình Ban Thường vụ phê duyệt đề án nhân sự khóa mới. Trong đó, đề án nhân sự lần này vẫn đảm bảo chủ trương theo hướng tinh giản biên chế và bố trí các chức danh theo hướng kiêm nhiệm như Bí thư, đồng thời là Chủ tịch UBND xã; Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND xã. Đây là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

 Bên cạnh công tác chuẩn bị về văn kiện và đề án nhân sự đại hội, Đảng bộ xã Bình An còn phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội như: Vận động nhân dân làm cột cờ của Chi bộ ấp Ba Núi; Chi bộ ấp Hòn Chông, Bãi Giếng, vận động nhân dân tháo dỡ mái che, hàng rào để thi công công trình đường ĐT971...được nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình ủng hộ, thực hiện.

 Với việc hoàn tất các bước chuẩn bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình An nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội./.

Văn Phụng