Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Hưởng: Tiếp tục xây dựng lực lượng công an từ huyện đến các xã, thị trấn vững mạnh, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển

(15:43 | 19/05/2020)

“Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện tiếp tục xây dựng lực lượng công an từ huyện đến các xã, thị trấn vững mạnh, góp phần xây dựng huyện vững mạnh về an ninh chính trị, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển...”. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Hưởng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Đại hội Đảng bộ Công an huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào ngày 19/5/2020.

 “Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện tiếp tục xây dựng lực lượng công an từ huyện đến các xã, thị trấn vững mạnh, góp phần xây dựng huyện vững mạnh về an ninh chính trị, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển...”. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Hưởng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Đại hội Đảng bộ Công an huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào ngày 19/5/2020.

 Theo đó, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Lê Thanh Hưởng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình tình có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng với sự quyết tâm, nổ lực không ngừng của Đảng bộ và lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm theo nghị quyết đại hội đề ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, tỷ lệ điều tra, khám phá án vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cùng với đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, tư pháp có nhiều tiến bộ, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Lê Thanh Hưởng, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 Cũng theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Lê Thanh Hưởng cho biết, trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh những thuận lợi từ thành quả của những năm trước để lại, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, các thế lực thù địch, phản động tăng cường thực hiện mọi hoạt động âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” để chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Hưởng đề nghị tập thể cán bộ, đảng viên Công an huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân hiểu rõ âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch. Đặc biệt là cảnh giác trước những thủ đoạn của địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, khiếu nại tố cáo để làm mất tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Cùng với đó, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Lê Thanh Hưởng đề nghị lực lượng công an các cấp phải nghiên cứu, chủ động tham mưu tốt hơn nữa cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phần đấu kiềm chế tai nạn giao thông và cháy, nổ...

 Trong công tác xây dựng đảng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương Lê Thanh Hưởng đề nghị Đảng bộ Công an huyện tiếp tục có giải pháp thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng công an cơ sở, nâng cao chất lượng đảng viên, trọng tâm tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy và chi bộ. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong đảng, phát huy dân chủ đảm bảo đoàn kết nội bộ, tạo động lực giúp đảng viên, cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Văn Phụng