Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ các Công ty, Doanh nghiệp tư nhân huyện Kiên Lương Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025

(15:22 | 19/05/2020)

Chi bộ các Công ty, Doanh nghiệp tư nhân huyện Kiên Lương vừa tiến hành Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội huyện; lãnh đạo các Ban đảng huyện cùng 9/10 đảng viên chi bộ đã về dự.

 Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên và phối hợp với giám đốc các doanh nghiệp nỗ lực, quyết tâm thực hiện đạt được nhiều kết quả, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều đạt so với kế hoạch và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Việc làm, thu nhập đời sống công nhân, người lao động được nâng lên, các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ và tham gia tốt công tác an sinh xã hội, công tác bảo vệ tài sản doanh nghiệp đảm bảo an toàn.

 

Đại hội Chi bộ các Công ty, doanh nghiệp tư nhân huyện Kiên Lương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025

 

 Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy- Chủ tịch UĐND huyện cho biết, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ các công ty, doanh nghiệp tư nhân đã có nhiều cố gắng trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp mình, lãnh đạo đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Nhất là trong việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của công ty, doanh nghiệp tư nhân, qua đó giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

 

Đồng chí Hà Mỹ Khiêm (bìa trái), được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ các Công ty, doanh nghiệp tư nhân huyện Kiên Lương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Tăng Thu Hằng đề nghị Chi bộ tiếp tục quan tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo các Công đoàn công ty, doanh nghiệp thực hiệt tốt chức năng, nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sản xuất, kinh doanh và tham gia tốt các phong trào do công đoàn cấp trên phát động. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, việc tự phê bình và phê bình, trên tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.

 Trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu bí thư và phó Bí thư chi bộ, bầu 2 đồng chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Lương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Hà Mỹ Khiêm, được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thu chi bộ các Công ty, Doanh nghiệp huyện Kiên Lương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2 2025.

 Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020- 2025 với những nhiệm vụ cụ thể đó là: Đảng viên là lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ có 100% đảng viên, 80% công nhân lao động học tập, tiếp thu Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ kết nạp 2 đảng viên trở lên. Phấn đấu hàng năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Văn Phụng