Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Kiên Lương sơ kết thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019

(08:12 | 01/08/2019)

    Sáng ngày 31/7/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Kiên Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở huyện; đồng chí Lương Hoàng Đặng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy QCDC cơ sở huyện; đồng chí Đặng Minh Thành, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện.
    Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Kiên Lương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã tạo được sự chuyển biến tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về cả nhận thức, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó chú trọng thực hiện công tác đối thoại với nhân dân về các vấn đề dư luận quan tâm; thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo gắn với chủ đề năm dân vận chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội. Tinh thần, trách nhiệm, ý thức, thái độ của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong việc phục vụ công dân, tổ chức được nâng lên; không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vào nề nếp; phát huy được trí tuệ tập thể trong việc tham gia đóng góp các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua đó, cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thể hiện quyền làm chủ, góp sức hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Kiên Lương có 5 xã đạt nông thôn mới, 2 xã còn lại là Kiên Bình và Bình Trị phấn đấu đạt nông thôn mới trong năm 2019.

 

SO KET THUC HIEN QCDC CO SO.JPG

Hội nghị

 


    Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở huyện Kiên Lương đề nghị các cấp ủy và các đoàn thể chính trị, cũng như các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác QCDC ở cơ sở trong đó việc giám sát, đối thoại với người dân cần được coi là việc làm thường xuyên, có chất lượng. Các đoàn thể chính trị xã hội cần rà soát chất lượng hội viên, đoàn viên, tăng cường giới thiệu quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, tạo nguồn chất lượng. Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo...
    Trong 6 tháng cuối năm 2019, huyện Kiên Lương tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thực hiện đồng bộ giữa các ngành, các cấp chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở địa phương trong việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại giữa chính quyền các cấp với nhân dân; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên địa bàn.../.

Văn Phụng