Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Gần 100 học viên tham dự lớp tập huấn nông thôn mới do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Kiên Giang tổ chức tại huyện Kiên Lương

(14:08 | 29/07/2019)

    Sáng ngày 29/7, tại huyện Kiên Lương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Kiên Giang phối hợp Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Kiên Lương tổ chức lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới 2019. (Ảnh)

 

TAP HUAN NTM.jpg

 


    Trong thời gian 3 ngày, gần 100 học viên là thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; cán bộ Văn phòng Điều phối huyện; thành viên phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới ở các phòng ban, đoàn thể cấp huyện; trưởng ban chỉ đạo, các thành viên ban quản lý, các cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới, bí thư, trưởng ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Kiên Lương sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề về: Tổng quan, đánh giá kết quả thực hiện nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chuyên đề về giữ gìn về sinh môi trường nông thôn, hướng dẫn tiêu chí số 17; Chuyên đề về giảm nghèo bền vững và bình đẳng giới, thực hiện tiêu chí 11,12; Chuyên đề về tiếp cận pháp luật, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 18.5...và một số chuyên đề khác.
    Qua lớp tập nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện./.

Văn Phụng