Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang huyện

(09:51 | 17/07/2019)

    Chiều ngày 16/7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiên Lương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện. Trung tá Nguyễn Văn Xuân - Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện; thượng tá Phùng Tiến Đạt - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; đại diện lãnh đạo Phòng VHTT, Liên đoàn Lao động huyện, Hội CCB huyện, các đồng chí trong ban CHQS các xã, thị trấn tham dự.
    Đợt thi đua với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Kiên Lương thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” theo đó đợt thi đua thời gian từ ngày 15/7/2019 đến 02/9/2025. Nội dung thi đua: Thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội; các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy định về văn hóa công sở; 100% cơ quan, ban CHQS các xã, thị trấn có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định, triệt để tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; 100% cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy; cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo.

 

BCHQS phatdongthidua-2019.jpg


Lễ phát động phong trào thi đua

 


    Đây là đợt thi đua, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thực hiện văn hóa công sở; rèn luyện nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức, nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của quân đội, LLVT quân khu; LLVT tỉnh và LLVT huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.

Huỳnh An