Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Hội nghị liên tịch 3 bên thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(08:44 | 14/05/2019)

    Chiều ngày 13/5/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện. Dự hội nghị có đ/c Tăng Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND huyện; đ/c Lê Thanh Hưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Thanh Thủy – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo: phòng Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài Nguyên – Môi trường và Văn phòng HĐND – UBND huyện.
    Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp bất thường của HĐND huyện, dự kiến được tổ chức vào ngày 28/5/2019. Nội dung chính của kỳ họp: Để đại biểu HĐND huyện xem xét, cho ý kiến 03 tờ trình về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện Kiên Lương đến năm 2035 và về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Kiên Lương đến năm 2035.

 

20190513_134537.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

 


    Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, được tổ chức trong các ngày 11 và 12/7/2019. Nội dung chính của kỳ họp: Nghe Thường trực HĐND huyện; các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cơ quan tư pháp của huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; gắn với đó nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND huyện.
    Phát biểu kết thúc hội nghị, đ/c Tăng Thu Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt nội dung trình kỳ họp, nhất là kỳ họp bất thường và chuyển đến các Ban của HĐND huyện đảm bảo thời gian quy định; đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị cử tri và chuyển cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết; yêu cầu Văn phòng HĐND – UBND huyện chủ động tham mưu, gắn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện.
    Nhân dịp này, Thường trực HĐND huyện đã bàn và thống nhất nội dung để xây dựng chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

 

Ngọc Tuấn