Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Kiểm tra việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

(21:23 | 24/04/2019)

    Chiều ngày 23/4/2019, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm tra Chi bộ phòng Giáo dục trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 47-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71-KH/HU của Huyện ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
    Dự kiểm tra có: Đ/c Lâm Văn Giàu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra; các đ/c là thành viên Đoàn kiểm tra và Chi ủy phòng Giáo dục.
    Nhìn chung, trong thời gian qua, Chi ủy phòng Giáo dục đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 47-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71-KH/HU của Huyện ủy. Cụ thể: Chất lượng, quy mô giáo dục tiếp tục có bước phát triển. Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt trên 98%; thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, kết quả hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt trên 98%, tốt nghiệp trung học phổ thông cao hơn bình quân chung của tỉnh; hạ tỷ lệ bỏ học tiểu học dưới 1%, trung học cơ sở dưới 2%. Đội ngũ giáo viên các cấp đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn ở mức cao. Tranh thủ tốt các nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khá tốt cho việc dạy và học, toàn huyện có 23/23 điểm trường chính đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp và an toàn; có 10/23 trường đạt chuẩn quốc gia.

 

20190423_141633.jpg

Buổi kiểm tra Chi bộ phòng Giáo dục

 


    Tuy nhiên hệ thống trường trọng điểm, trường chất lượng cao, trường ngoài công lập phát triển chậm; chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đồng đều giữa các trường trên cùng địa bàn huyện.
    Phát biểu kết luận sơ bộ cuộc kiểm tra, Đ/c Lâm Văn Giàu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra, ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị. Trong thời gian tới, đ/c đề nghị Chi ủy phòng Giáo dục tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 47-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71-KH/HU của Huyện ủy; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và kỹ năng vận dụng kiến thức người học. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trường, lớp, sáp nhập trường, điểm trường ở địa bàn có điều kiện thuận lợi nhằm tinh gọn bộ máy. Tranh thủ vốn tiếp tục xây dựng, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị cho hệ thống trường trọng điểm, trường chất lượng cao theo đề án đã được phê duyệt./.

Ngọc Tuấn