Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiên Lương sơ kết quý I/2019

(16:12 | 23/04/2019)

    Ngày 22/4, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Kiên Lương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện quý I năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2019. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng Đặng Minh Thành - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Cùng tham dự có chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo hội đoàn thể nhận ủy thác, trưởng khu phố và các Tổ tiết kiệm, vay vốn (TK,VV) thị trấn Kiên Lương tham dự.
    Trong quý I năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều công việc trọng tâm, đạt hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Doanh số cho vay đạt 20 tỷ 669 triệu đồng, doanh số thu nợ 6 tỷ 753 triệu đồng. Nguồn vốn của trung ương và vốn ngân sách địa phương trong quý I/2019 đã hỗ trợ sản xuất cho 284 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ các hộ gia đình vay vốn để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 428 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh 310 hộ gia đình; 29 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vay vốn chi phí học tập cho học sinh, sinh viên… Qua đó đã góp phần giúp cho hàng ngàn hộ gia đình có việc làm ổn định, an tâm sản xuất, và đã giúp cho 59 hộ thoát nghèo, 40 hộ thoát cận nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

 

Hoi ngh NHCSXH.jpg

Hội nghị

 


    Quý II/2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, trọng tâm là chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn cho vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng chính sách, phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được giao.
    Huy động vốn từ tổ chức, cá nhân, huy động tiền gửi của tổ viên Tổ TK,VV đạt 100% tỷ lệ tăng trưởng năm. Tỷ lệ tổ viên gửi tiết kiệm 97%, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 80%. Nợ quán hạn duy trì dưới 0,54%. Tổ TK,VV loại tốt chiếm trên 93%, không phát sinh tổ xếp loại yếu, phấn đấu tỷ lệ thu lãi đạt 98% lãi phải thu của các chương trình tín dụng, thu 10% lãi tồn động so với cuối năm 2018; 8/8 xã, thị trấn có chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xếp loại tốt./.

Huỳnh An