Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Quý I/2019 Chi cục Thuế huyện Kiên Lương thu ngân sách được trên 34 tỷ đồng

(16:31 | 18/04/2019)

    Ngày 17/4, Chi cục Thuế huyện Kiên Lương tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế quý II/2019.
    Trong quý I/2019, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Cục thuế tỉnh và sự hỗ trợ từ các ban ngành cấp huyện; cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn trong việc đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế. Chi cục Thuế huyện đã thực hiện nhiều giải pháp mang lại hiệu quả cao như: Rà soát, phân loại khoản nợ để áp dụng biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp; tăng cường quản lý công tác kê khai thuế, phân tích rủi ro để lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến người nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tiếp cận với chính sách thuế đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Quý I/2019 thu ngân sách được trên 34 tỷ đồng, đạt 97,1% chỉ tiêu thu của quý.

 

So ket thue.jpg

Hội nghị

 


    Quý II/2019, Chi cục thuế huyện Kiên Lương tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu 6 tháng đầu năm đạt trên 50% dự toán thu được giao. Tập trung chống thất thu thuế các ngành khai khoáng, vận chuyển, kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng, ăn uống, thương mại... Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử, công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, tổ chức đối thoại người nộp thuế theo quy chế đã ban hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế; kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp. Thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế đảm bảo đúng quy định./.

Huỳnh An