Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Khảo sát địa điểm xin xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp tại xã Bình Trị

(09:05 | 18/04/2019)

    Sáng ngày 16/4/2019, Sở Công thương phối hợp UBND huyện tổ chức khảo sát địa điểm xin xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp của Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng.
    Dự họp có đ/c La Thiếu Sơn – Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công thương; đại diện một số Sở, ngành của tỉnh; phòng Tài nguyên – Môi trường; phòng Kinh tế; Đảng ủy xã Bình Trị.

 

Screenshot_20190416-145513_Gallery.jpg

Buổi khảo sát địa điểm xin xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp

 


    Đại biểu dự cuộc họp được nghe triển khai Công văn số 1853/VP-KTTH ngày 05/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng về hướng dẫn lập dự án xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp. Đại diện Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng báo cáo về dự án đầu tư kho vật liệu nổ công nghiệp, địa điểm theo Công ty đề xuất tại núi Nhỏ, xã Bình Trị.
    Ngay sau đó, Đoàn tiến hành khảo sát địa điểm xin xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp của Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn nhận thấy vị trí Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng đề nghị xin xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp là phù hợp với tình hình thực tế; đề nghị Sở Công thương tiếp tục hướng dẫn Tổng Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện Dự án.

Ngọc Tuấn