Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bình Trị: Sẵn sàng cho Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(14:41 | 17/04/2019)

    Bình Trị là địa phương được Ban Chỉ đạo huyện Kiên Lương chọn làm điểm tổ chức Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp làm cơ sở để các địa phương khác học tập, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội. Trong những ngày qua, công tác chuẩn bị đại hội đang được khẩn trương tiến hành, đến nay mọi công việc đã được hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho đại hội sẽ được tiến hành trong ngày 19/4 ngày tới.
    Anh Phạm Đức Tài - Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Bình Trị, huyện Kiên Lương cho biết, xác định đại hội Hội LHTN là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ hội nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết của đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ mới. Qua đó, củng cố và phát triển hội thêm một bước để hội thực sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức hội. Vì vậy, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội được xã triển khai chu đáo, tích cực, đúng quy trình. Cùng với việc bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương hội, Tỉnh hội và Huyện hội, Hội LHTN xã đã rất chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sớm, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để hội cấp trên hướng dẫn, thực hiện. “Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã thực hiện đầy đủ các nội dung đề ra, thống nhất thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới bám sát với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Qua đây, tạo điều kiện cho các cơ sở hội trong huyện học tập kinh nghiệm, tổ chức đại hội tại đơn vị đảm bảo đúng quy trình, hiệu quả”, anh Phạm Đức Tài cho biết thêm.

 

san sang Dai hoi LHTN xa Binh tri.jpg

Đồng chí Lương Hòang Đặng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy,
Trưởng ban chỉ đạo Đại hội LHTN huyện Kiên Lương nhiệm kỳ 2019-2024
kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội LHTN tại xã Bình Trị

 


    Một trong những phần việc quan trọng tại đại hội lần này là công tác chuẩn bị nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ mới là nội dung quan trọng đã được xã chuẩn bị đảm bảo dân chủ, công khai, đúng điều lệ, quy định; Ủy ban Hội LHTN xã phải có cơ cấu, số lượng và thành phần hợp lý, gồm những cá nhân có đức, có tài, có tín nhiệm trong tổ chức hội, trong thanh niên; chú trọng cán bộ nữ, dân tộc, hội viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong tầng lớp thanh niên trên địa bàn xã.
    Cùng với đó, nhằm tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo thanh niên quan tâm, hướng sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên địa phương, Ủy ban Hội LHTN xã đã phát động trong các cấp bộ hội và hội viên, thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng đại hội thông qua tổ chức đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc khó tại đơn vị, địa phương. Đồng thời, vận động hội viên tích cực, xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...“Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Bình Trị cũng tăng cường tổ chức tuyên truyền về truyền thống của Hội LHTN Việt Nam; vai trò, vị trí của tổ chức hội trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ công tác hội; các gương thanh niên, cán bộ hội, hội viên điển hình cũng như các mô hình, cách làm hay, sáng tạo của các cấp hội cần được nhân rộng...”, anh Phạm Đức Tài nói.
    Tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, tích cực, Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Bình Trị nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, không ngừng củng cố và phát triển hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên./.

Văn Phụng