Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương: Tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019

(15:55 | 29/03/2019)

    Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Kiên Lương vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 100 đồng chí là thành viên ban chỉ đạo huyện; chủ tịch, phó chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ, công chức văn hóa – xã hội, trưởng khu phố, ấp của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
    Trong thời gian 1 ngày các đại biểu tham dự tập huấn được tiếp thu các vấn đề liên quan đến văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gồm: hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện đăng ký bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp, tổ dân phố văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; Kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội và xây dựng có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở…

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pt 2019.JPG


Hội nghị tập huấn

 


    Qua tập huấn nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và những kiến thức cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới; đồng thời nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý tổ chức các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở./.

Văn Phụng