Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

LĐLĐ huyện Kiên Lương: Tổ chức hội nghị tiếp thu, học tập chuyên đề 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên

(08:48 | 28/03/2019)

    Trong 2 ngày 25 – 26/3, LĐLĐ huyện Kiên Lương đã tổ chức 2 lớp học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 200 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên thuộc các công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; chủ tịch, phó chủ tịch, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trong doanh nghiệp chưa là đảng viên trên địa bàn huyện.

 

LDLD-Hoi nghi tiep thu chuyen de 2019.jpg

Hội nghị tiếp thu, học tập chuyên đề năm 2019

 


    Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên của huyện giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019, về nội dung: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    Thông qua lớp học, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện hiểu và nắm rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019./.

Huỳnh An