Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương: Khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ 1 năm 2019

(08:21 | 27/03/2019)

    Sáng ngày 25/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Lương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ 1 năm 2019, chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Đến dự có đồng chí Lâm Văn Giàu - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Tạ Thị Thu Thủy - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.
    Trong thời gian 6 ngày 45 học viên đang công tác tại các cơ quan, ban ngành huyện, xã, thị trấn; các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện được trang bị những kiến thức cơ bản về các nội dung và chuyên đề như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Khai giang lop BD ket nap Dang.jpg


Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lớp thứ 1 năm 2019

 


    Từ những lý luận được học và thực tế giúp cho các học viên nâng cao nhận thức lý luận, áp dụng vào thực tiễn trên từng lĩnh vực công tác, tiếp tục rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Huỳnh An