Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức sơ kết giai đoạn 1, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2

(14:06 | 26/03/2019)

    Sáng ngày 26/3/2019, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện (Ban Chỉ đạo huyện) tổ chức sơ kết giai đoạn 1, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn.
    Nhìn chung trong giai đoạn 1 (từ ngày 10/9/2018 – 15/3/2019) Ban Chỉ đạo của huyện và các xã, thị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tổng điều tra 2019, góp phần nâng cao và thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra 2019. Cùng với đó, việc phân chia địa bàn và lập bảng kê các đơn vị điều tra được thực hiện chặt chẽ, theo đó toàn huyện có 108 địa bàn điều tra hộ và 20 địa bàn đặc thù; có 21.594 hộ với 78.098 khẩu. Công tác tuyển chọn (toàn huyện có 108 điều tra viên) và tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên được thực hiện tốt, phần lớn các điều tra viên trẻ, nhiệt tình đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra.
    Trong giai đoạn 2 (từ cuối tháng 3 đến 10/5/2019) Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tổng điều tra, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc tổng điều tra; Văn phòng giúp việc BCĐ huyện cập nhật, hoàn thiện bảng kê hộ trên chương trình phần mềm tác nghiệp tổng điều tra; gắn chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất phục vụ cho việc tiến hành điều tra. Ban chỉ đạo các xã, thị tổ chức sơ kết giai đoạn 1, gắn triển khai kế hoạch cho giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.
    Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Lê Thanh Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện nhận xét Ban chỉ đạo 2 cấp đã có tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn 1; đ/c đề nghị trong giai đoạn 2, Ban Chỉ đạo 2 cấp phải chủ động phối hợp với Bưu điện Kiên Lương, Trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch, Đài Truyền thanh huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và tích cực tham gia cuộc Tổng điều tra. Thành viên Ban Chỉ đạo huyện bám sát địa bàn được phân công phụ trách, để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở, uốn nắn những sai sót ban đầu. Giao Chi Cục thống kê chủ động phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo huyện: Có văn bản gửi các công ty, xí nghiệp tạo điều kiện cho điều tra viên tới thu thập thông tin về lao động, dân số và nhà ở; gắn triển khai thực hiện tốt tinh thần Công văn số 18 ngày 07/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Ngọc Tuấn