Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị, xã hội

Năm 2018 việc chỉ đạo thực hiện sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện ta được thực hiện có hiệu quả

(16:00 | 07/01/2019)

    Trong năm 2018, UBND huyện Kiên Lương đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành của UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả việc sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực.
    Trong năm 2018 vừa qua, huyện Kiên Lương tiếp tục rà soát, bổ sung để hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến 2030 đảm bảo đạt hiệu quả. Tranh thủ tốt các nguồn vốn để đầu tư các công trình thuỷ lợi, đắp các đập ngăn mặn, gắn với phối hợp đóng, mở các cống ngăn mặn hợp lý, nên đáp ứng được nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời huyện còn triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với thời tiết thất thường đã hạn chế được thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Các chính sách hỗ trợ sản xuất cũng được thực hiện khá tốt, từ đó giúp nền nông nghiệp của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực với tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 45000 ha, năng suất bình quân 5,99 tấn/ha, tổng sản lượng đạt trên 265 ngàn 400 tấn.

 

1. kt năm 2018.JPG


Nhờ thực hiệu quả việc đầu tư các công trình thuỷ lợi gắn với phối hợp đóng,
mở các cống ngăn mặn hợp lý, nên đáp ứng được nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Trong ảnh nông dân xã Kiên Bình (Kiên Lương) thu hoạch vụ lúa Hè Thu 2018

 


    Cũng trong năm, huyện Kiên Lương khuyến khích các doanh nghiệp và người dân mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản với 12 ngàn 765 ha, bằng 102% kế hoạch và tăng hơn 1.176 ha so với năm trước. Qua đó, góp phần tăng sản lượng trong năm lên 35 ngàn 100 tấn, bằng 116% kế hoạch đề ra, trong đó sản lượng nuôi tôm công nghiệp hơn 9 ngàn 600 tấn. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2018 việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn như thời tiết thất thường, hệ thống đê bao chưa đồng bộ nên xâm nhập mặn sâu làm thiệt hại một số diện tích lúa Đông Xuân hay nước lũ làm ngập lúa Hè Thu. Quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản còn nhiều mặt hạn chế, nhất là nuôi cá lồng bè, tranh chấp, xung đột ngư trường còn xảy ra...

 

2. kt năm 2018.JPG


Năm 2019, bổ sung hoàn thành quy hoạch phân vùng khai thác gần bờ,
vùng nuôi ven biển để phát triển một số ngành kinh tế biển có lợi thế trong đó có nuôi cá lồng bè.
Trong ảnh, bè nuôi cá của người dân xã Hòn Nghệ ( Kiên Lương)

 


    Để tiếp tục giữ vững và ổn định kinh tế, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội, năm 2019 huyện Kiên Lương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đưa thêm 500 ha đất nông nghiệp vào sản xuất theo quy hoạch, để toàn huyện có 46.500 ha/năm diện tích gieo trồng lúa, phấn đấu năng suất bình quân 2 vụ đạt 6,16 tấn/ha, tổng sản lượng sản xuất lúa đạt 286.300 tấn. Tiếp tục rà soát và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp để phát triển mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh lúa, gắn với phát triển cánh đồng lớn sản xuất tập trung tạo thuận lợi cho việc liên doanh, liên kết và tiêu thụ sản phẩm.
    Bổ sung hoàn thành quy hoạch phân vùng khai thác gần bờ, vùng nuôi ven biển để phát triển một số ngành kinh tế biển có lợi thế như: khai thác thuỷ sản, nuôi cá lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển khai thác xa bờ, có giải pháp bảo vệ bãi giống tự nhiên gắn với tuyên truyền ngư dân không vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.../.

Văn Phụng