Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Sự kiện nổi bật

Kiên Lương sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Cụm thi đua số 3

(15:54 | 18/07/2019)

    Chiều ngày 17/7, Ủy ban nhân huyện Kiên Lương (Cụm Phó cụm thi đua số 3) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Thị Vệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; Đồng chí Đặng Minh Thành - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương và đại diện UBND, phòng Nội vụ và chuyên viên theo dõi thi đua khen thưởng các huyện Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và thành phố Hà Tiên.

 

Hoi nghi.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

     Trong 6 tháng đầu năm, các huyện, thành phố trong Cụm thi đua số 3 đã quan tâm chỉ đạo điều hành công tác thi đua khen thưởng. Triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về thi đua khen thưởng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua chuyên đề; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tập trung phát động thi đua trên các lĩnh vực như: Kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng – an ninh và an toàn giao thông; thi đua xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh… Trong đó có một số lĩnh vực đạt chỉ tiêu cao như: Công tác quốc phòng, vận động quỹ vì người nghèo, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đã góp phần đạt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

     Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, các hoạt động trong 6 tháng đầu năm và nhất trí cao với những nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đề ra: Phát động và thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung sức vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chuyên đề khác thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các công trình, dự án lớn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của huyện, thành phố và nội dung đăng ký thi đua của cụm năm 2019./.

Huỳnh An