Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Sự kiện nổi bật

Sáu tháng đầu năm 2019 công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện Kiên Lương được thực hiện tốt

(15:21 | 12/07/2019)

    Chiều ngày 11/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiên Lương tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại 2019. Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy, phó ban tuyên giáo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về tham dự hội nghị.

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành tuyên giáo tại huyện Kiên Lương cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước từ trong nội bộ đảng đến các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề 2019 cho cán bộ, đảng viên trong huyện được 2 lớp với tỷ lệ đảng viên tham gia tiếp thu đạt trên 98%; trong cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên đạt trên 97%. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về đời sống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

so ket ct tuyen giao.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn thực hiện tốt công tác thẩm định các văn bản của cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện liên quan đến công tác tư tưởng - văn hoá, khoa giáo và lịch sử đảng. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được quan tân nâng cao chất lượng. Thường xuyên rà soát thông tin, kịp thời kiện toàn để hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của huyện được kịp thời, đầy đủ, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

    Về nhiệm vụ trong những tháng còn lại 2019, ngành tuyên giáo huyện Kiên Lương tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tố chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết Trung ương 10, khoá XII đến cán bộ, đảng viên, đoàn hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Tham mưu Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu hoạt động “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Hướng dẫn tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các ngành chức năng, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước./.

Văn Phụng