Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Sự kiện nổi bật

Giám sát Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang trong thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

(17:07 | 16/05/2019)

    Sáng ngày 15/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tiến hành giám sát trực tiếp Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang trong thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.

    Dự buổi giám sát có: ông Nguyễn Thành Do – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát; các thành viên đoàn giám sát; ông Chu Hồng Hà – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn thủy sản Minh Phú.

 

Screenshot_20190515-165043_Gallery.jpg

Ông Nguyễn Thành Do – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng đoàn

giám sát đề nghị Công ty phát huy hiệu quả đã đạt được trong công tác

bảo vệ môi trường khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua

 

    Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang thành viên của Tập đoàn thủy sản Minh Phú có trụ sở chính: ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang, chuyên về nuôi trồng thủy sản (tôm sú + tôm thẻ).

    Trong thời gian qua Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang đã thực hiện cơ bản đầy đủ các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường phục vụ cho dự án, qua đó đã có nhiều công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, cụ thể: Công ty đã được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Giấy phép số 981/GP-UBND ký ngày 25/4/2019; Chấp hành và thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung được qui định trong Giấy phép xả nước thải và Giấy phép khai thác nước mặt đã được ký. Tuy nhiên, việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng hình thức chôn lấp như hiện nay Công ty đang áp dụng là chưa đảm bảo về môi trường; việc bố trí ao thu gom xử lý nước thải, bùn thải còn nhỏ so với quy mô các ao nuôi, do vậy hiệu suất xử lý đạt được sẽ không cao. Bên cạnh đó, Công ty chưa có biện pháp xử lý mùi hôi bốc ra từ các ao thu gom này, làm ảnh hưởng đến môi trường không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động.

    Phát biểu kết luận sơ bộ buổi giám sát, ông Nguyễn Thành Do – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Công ty phát huy hiệu quả đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua. Đồng thời chấp hành đúng các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện đúng chế độ xả thải theo Giấy phép xả nước thải đã được ký cấp; qua đó phải thông tin, thông báo kịp thời cho địa phương nơi thực hiện dự án để người dân nuôi trồng thủy sản trong khu vực chủ động trong việc lấy nước, nhằm hạn chế các rủi ro thiệt hại cho người dân. Giám sát chặt chẽ chất lượng nước để đảm bảo tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường./.

 

Ngọc Tuấn