Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Sự kiện nổi bật

Cuối tháng 6/2019 sẽ diển ra Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kiên Lương lần thứ III năm 2019

(16:54 | 16/05/2019)

    Sáng 15/5/2019, Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kiên Lương họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

    Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kiên Lương lần thứ III năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hợp tác và phát triển” dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6. Tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kiên Lương lần thứ III sẽ đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019. Đồng thời, đại hội cũng sẽ tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trên cơ sở đó, đề ra quyết tâm thư; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.

 

Họp BCĐ đại hội TDTS.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Phát biểu tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thành - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kiên Lương lần thứ III năm 2019 yêu cầu đại hội lần này phải được tổ chức trang trọng, chu đáo, trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo chất lượng và hiệu quả thiết thực. Đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Minh Thành đề nghị các thành viên ban chỉ đạo huyện trên cơ sở nhiệm vụ được phân công cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình, góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp. 

Văn phòng