Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Sự kiện nổi bật

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2019.

(11:28 | 22/03/2019)

   Sáng ngày 22/3/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Minh Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên hội đồng thi đua, khen thưởng huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Ban giám hiệu các trường trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các xã thị.

 

Screenshot_20190322-202416_Zalo.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

    Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, các ngành, mặt trận và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo, từng bước đi vào nề nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, thi đua theo chuyên đề, theo đợt tại các ban, ngành, địa phương được quan tâm phát động với sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhất là phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Đã phát hiện nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay tiêu biểu, xuất sắc của đơn vị được tuyên dương như: Thi đua “dạy tốt học tốt”, “Vì an ninh tổ quốc”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Cổng an ninh, trật tự đường sông”, xã Hòa Điền; Mô hình câu lạc bộ “Thanh niên không tội phạm, tệ nạn xã hội, không ma túy, không tai nạn giao thông” tại xã Hòa Điền; mô hình “Đội đò dọc phòng chống tội phạm” tại xã Kiên Bình. Kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển.

 

IMG_20190322_201404.jpg

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

 

    Năm 2019, UBND huyện tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; quán triệt thực hiện nghiêm Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vưc, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh theo nghị quyết của HĐND huyện. Thực hiện kịp thời, đầy đủ, từng bước nâng lên chất lượng công tác xét khen thưởng từ cơ sở.

    Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 27 tập thể lao động tiên tiến, 265 lao động tiên tiến, 43 chiến sĩ thi đua cơ sở; gắn khen thưởng 03 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018./.

 

 

Ngọc Tuấn