Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Lương

Sự kiện nổi bật

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quy trình quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và ủy nhiệm thu tại huyện Kiên Lương

(16:26 | 21/02/2019)

    Sáng ngày 21/2, tại Chi cục Thuế huyện Kiên Lương, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ về quy trình quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thông qua tổ chức được ủy nhiệm thu thuế.

    Trong thời gian 1 buổi, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện cùng các phòng ban, chuyên môn của Chi cục Thuế huyện, Bưu điện huyện và các doanh nghiệp đã được cán bộ chuyên môn Cục Thuế tỉnh triển khai các nội dung cơ bản về chính sách thuế, quy trình quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thông qua tổ chức được ủy nhiệm thu thuế. Quy trình phối hợp công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Cũng tại buổi tập huấn các phòng, ban, chuyên môn Cục Thuế tỉnh đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đại biểu đặt ra trong buổi tập huấn xoay quanh các vấn đề về việc triển khai công tác ủy nhiệm thu.

 

CUC THUE TAP HUAN.JPG

 

    Qua lớp này nhằm kịp thời hỗ trợ tổ chức được ủy nhiệm thu thuế về công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế và nâng cao năng lực của cán bộ thuế ở địa phương./.

Văn Phụng